Cao ốc D Vela khi nào giao nhà?

Hỏi: Cao ốc D Vela khi nào hoàn thành và giao nhà?

–> Trả lời: Cao ốc D-Vela sẽ hoàn thành và giao nhà vào Quý 2/2018. Chủ đầu tư cam kết đảm bảo tiến độ thi công và bàn giao nhà đúng qui định trong hợp đồng.