Căn hộ D-vela có bao nhiêu loại, bao nhiêu phòng ngủ?

Hỏi: Dự án D-vela có bao nhiêu loại căn hộ? Mỗi căn hộ D-vela có bao nhiêu phòng ngủ?

–> Trả lời: Cao ốc D-Vela có 3 loại căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, có diện tích từ 54m2 – 108m2/căn hộ