Ai là chủ đầu tư dự án D-Vela?

Hỏi: Ai là chủ đầu tư dự án D-Vela?

–> Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dream House (Căn nhà mơ ước) là chủ đầu tư dự án cao ốc D-Vela quận 7. Website chính thức của Dream House: http://dreamhouse.vn/